جاش بواک: خبر بد برای بایدن این است که رای‌دهندگان آمریکایی اعتماد خودشان را به آینده این کشور از دست داده‌اند