موج تحریم انتخابات از سوی فعالان و زندانیان سیاسی در داخل ایران

آزاده دواچی، فعال حقوق‌بشر و زنان: شخصی مانند پزشکیان، خود را «ذوب‌شده در ولایت» می‌خواند و ولایت فقیه یعنی قدرتی که در راس است و به همه دستور می‌دهد. نمی‌توان انتظار داشت که رای‌دادن مردم به نامزدهایی که خامنه‌ای تعیین کرده، تغییری در این ساختار تمام‌مند و غیردموکراتیک ایجاد کند

دوشنبه ۱۴۰۳/۰۳/۲۸