همزمان با برگزاری انتخابات، هشتگ سیرک انتخابات در شبکه ایکس به ترند اول تبدیل شد

جمعه ۱۴۰۲/۱۲/۱۱