روگردانی مردم از شرکت در انتخابات

مردم به ایران اینترنشنال درباره دلایل عدم مشارکت در انتخابات پاسخ دادند شهروندان می‌گویند هیچ تمایلی برای شرکت در انتخابات در جایی که زندگی می‌کنند، وجود ندارد گفت‌وگو با فروغ کنعانی، پژوهشگر جامعه‌شناسی

پنجشنبه ۱۴۰۳/۰۳/۳۱