اتحادیه اروپا گفته مهاجرت به کشورهای اروپایی ۳۰ درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته است

چهارشنبه ۱۴۰۲/۰۶/۱۵