اظهارات جنجال‌برانگیز سلطان الجابر، مدیر شرکت ملی نفت ابوظبی در نشست اقلیمی

سه‌شنبه ۱۴۰۲/۰۹/۱۴