سازمان عدالت برای ایران خواستار حفاظت دولت‌های غربی از کنشگران ایرانی در تبعید شد

جمعه ۱۴۰۳/۰۱/۲۴