نفر نخست تهران با آرای تنها ۸ درصد شهروندان واجد شرایط راهی مجلس شده‌است

دوشنبه ۱۴۰۲/۱۲/۱۴