در چه شرایطی مقامات اسرائیلی با آتش‌بس موافقت می‌کنند؟

دوشنبه ۱۴۰۲/۰۸/۲۲