فراخوانده شدن خانواده‌های چهار زندانی سیاسی کُرد محکوم به اعدام به زندان اوین

یکشنبه ۱۴۰۲/۱۱/۰۸