مقام‌ها و رسانه‌های اسرائیل:جمهوری اسلامی درحال زمینه‌سازی برای توافق در مذاکرات برجام است