جمهوری اسلامی و مساله مشروعیت

فروغ کنعانی: آن چیزی که یک حکومت را پایدار نگه می‌دارد یا حاصل انسجام و مشروعیت است و یا به‌دلیل اعمال زور. در سال‌های گذشته جمهوری اسلامی تغییر گفتمانی مهمی داشته و دیگر هیچ تلاشی برای افزایش مشروعیت خود در بین مردم نمی‌کند و به جای آن از زور، خففان و سرکوب استفاده می‌کند

جمعه ۱۴۰۳/۰۴/۰۱