درخواست دولت آمریکا از چین برای اعمال نفوذ در راستای کاهش تنش‌ها در خاورمیانه

جمعه ۱۴۰۲/۰۸/۱۹