پلمپ یک تالار در آمل به بهانه رعایت نکردن حجاب اجباری از سوی «پزشک نمونه»

چهارشنبه ۱۴۰۲/۰۸/۱۰