حمله پهپادی گروه النجبا به پایگاه آمریکا در سوریه

دوشنبه ۱۴۰۲/۱۱/۱۶