انتقاد فرشاد مومنی، اقتصاددان و استاد دانشگاه از آمار خروج نیروی کار صنعت از بازار کار

یکشنبه ۱۴۰۲/۰۷/۰۲