کاهش ارزش یارانه‌های نقدی با وجود افزایش رقم اسمی

سه‌شنبه ۱۴۰۲/۰۶/۲۸