مبادله گروگان‌های حماس و زندانیان فلسطینی ادامه خواهد یافت

سه‌شنبه ۱۴۰۲/۰۹/۰۷