تشدید درگیری‌ها در نزدیکی بیمارستان شفا در غزه

شنبه ۱۴۰۲/۰۸/۲۰