ادعای وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی مبنی بر جلوگیری از ۳۰ انفجار

یکشنبه ۱۴۰۲/۰۷/۰۲