فشارهای بین‌المللی بر اسرائیل برای وقفه‌های بشردوستانه

پنجشنبه ۱۴۰۲/۰۸/۲۵