بازتولید روش‌های کلاسیک جمهوری اسلامی در مورد حمله به تجمعات مخالف حکومت در جهان آزاد

بازتولید روش‌های کلاسیک جمهوری اسلامی در مورد حمله به تجمعات مخالف حکومت در جهان آزاد بررسی بیشتر این موضوع در گفت‌وگو با مهرداد درویش‌پور، استاد جامعه‌شناسی در دانشگاه ملاردالن سوئد و حسن داعی، پژوهشگر و فعال سیاسی

یکشنبه ۱۴۰۳/۰۳/۰۶