ولیعهد کویت: از جامعه جهانی می خواهیم که نقش خود را ایفا و از مردم فلسطین محافظت کند

شنبه ۱۴۰۲/۰۸/۲۰