شواهد اسرائیل از استفاده نظامی حماس از بیمارستان شفا

دوشنبه ۱۴۰۲/۰۸/۲۹