اسرائیل چندین پایگاه ارتش سوریه و پایگاه هوایی العشیرات را هدف قرار داد

چهارشنبه ۱۴۰۲/۱۱/۱۸