جزییات نشست شورای امنیت سازمان ملل و امکان عضویت فلسطینی‌ها در سازمان ملل

پنجشنبه ۱۴۰۳/۰۱/۳۰