برنامه دولت اسرائیل برای کنترل غزه در فردای نابودی حماس چیست؟

دوشنبه ۱۴۰۲/۰۸/۱۵