اعتراض علیه یهودی‌ستیزی در فرانسه

صدها نفر از مردم فرانسه در چند شهر این کشور از جمله پاریس در اعتراض به یهودستیزی و تجاوز به یک دختر دوازده ساله یهودی تظاهرات کردند.این دختر به پلیس گفته روز شنبه گذشته سه پسر ۱۲ تا ۱۳ ساله به او در پارک تجاوز کردند. گزارش مصدق پارسا، ایران اینترنشنال

شنبه ۱۴۰۳/۰۴/۰۲