اعتراض بیش از ۲۷۰ فعال سیاسی و مدنی به انتخابات مهندسی‌شده و تاکید بر عدم شرکت در انتخابات

دوشنبه ۱۴۰۲/۱۲/۰۷