رستم‌پور: هم‌زمان با شروع بازی در پیرانشهر، جوانرود و مهاباد مردم را به رگبار بستند