تداوم سقوط بازار سهام آمریکا/ اردوان روزبه، روزنامه‌نگار