حضور بدون حجاب اجباری گروهی از دانشجویان کیش دانشگاه شریف در مراسم فارغ‌التحصیلی

شنبه ۱۴۰۲/۰۸/۲۷