آیا خامنه‌ای مجوز مذاکره دوباره با آمریکا را در نیویورک داده؟

دوشنبه ۱۴۰۲/۰۶/۲۷