حکم ۱۳ سال زندان برای مادر محمدجواد زاهدی، از کشته‌شدگان اعتراض‌های سراسری سال گذشته

سه‌شنبه ۱۴۰۲/۰۸/۳۰