ارزیابی جمشید برزگر، از انتقادات فائزه هاشمی علیه مقامات جمهوری اسلامی