حذف سردیس قاسم سلیمانی از ورزشگاه نقش جهان اصفهان

دوشنبه ۱۴۰۲/۱۱/۲۳