فلج‌شدن دانشجوی فلسطینی قربانی تیراندازی

چهارشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۱۵