گفت‌وگو با شائول لوی، پدر بزرگ گروگان گرفته شده اسرائیلی

چهارشنبه ۱۴۰۲/۰۸/۲۴