مهرزاد بروجردی از شکسته شدن ابهت ارتش روسیه در اوکراین می‌گوید