درخواست خامنه‌ای برای بستن راه ارسال نفت و کالا به اسرائیل

چهارشنبه ۱۴۰۲/۰۸/۱۰