شدت گرفتن جنگ اسرائیل و حماس در غزه

یکشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۱۹