روایت شادی امین از قطع میکروفن او هنگام سخنرانی در سازمان حقوق بشر توسط علی بحرینی

شنبه ۱۴۰۲/۰۸/۱۳