وضع وخیم زندانیان محبوس در زندان اوین

وضع وخیم زندانیان محبوس در زندان اوین در بند ۴ زندان اوین، ساس و حشرات موذی شیوع پیدا کرده است بررسی این موضوع در گفت‌وگو با رضا اکوانیان، روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر

جمعه ۱۴۰۳/۰۳/۲۵