موزه هنرهای اورشلیم نمایشگاهی با عنوان آشپزخانه مشرق‌زمین برگزار کرد

یکشنبه ۱۴۰۲/۰۶/۱۲