عبدالله ناصری: خمینی و خامنه‌ای در علم مدرن که لازمه حکمرانی است بی‌سواد هستند

یکشنبه ۱۴۰۲/۱۱/۲۲