قصد اسراییل مبنی بر کنترل کامل شهر غزه، با توجه به شروع ساخت‌وساز اسراییل در این شهر

چهارشنبه ۱۴۰۲/۱۲/۰۲