بحران انسانی در غزه و افزایش فشارهای بین‌المللی به اسرائیل برای آتش‌بس

یکشنبه ۱۴۰۲/۰۸/۲۱