افزایش بی‌میلی مردم به دنبال کردن اخبار

جدیدترین «گزارش اخبار دیجیتال» موسسه مطالعات روزنامه‌نگاری رویترز منتشر شد نزدیک به ۴۰ درصد شرکت‌کنندگان گفتند در بیشتر مواقع از دنبال کردن اخبار خودداری می‌کنند افزایش بی‌میلی مردم به دنبال کردن اخبار در گفت‌وگو با بهروز تورانی، روزنامه‌نگار و نویسنده در حوزه رسانه

دوشنبه ۱۴۰۳/۰۳/۲۸