رویاهای خامنه‌ای و مهندسی انتخابات

مجید محمدی، جامعه شناس با تاکید بر نمایشی بودن انتخابات می گوید: مردم می‌دانند در چهارچوب حاکمیت نمی‌توانند به خواسته‌هایشان برسند و جمهوری اسلامی نیز می‌داند بخش عظیمی از جامعه را از دست داده است

یکشنبه ۱۴۰۳/۰۳/۲۷