سازمان ملل: اسرائیل تاکنون دستور تخلیه دو‌سوم ساکنین نوار غزه را صادر کرده است

سه‌شنبه ۱۴۰۲/۱۱/۱۷